UniversEH Space dictionary for Citizen Science Project

Welcome Privacy Policy | DE | FR | PL | EN

Tips on making entries Skriv ditt inlägg här. Här är ett exempel på hur det kan se ut: astrobiology. För att se en instruktionsvideo, klicka här: (link tutorial)

Term/koncept


Kategori


Kort Definition


Detaljerad Definition


Etymologi (valfritt)


Exempelmening(ar) (valfritt)


Översättning av termen till andra språk

Franska (valfritt)

Tyska (valfritt)

Polska (valfritt)

English (valfritt)

Namn (valfritt)


E-post (valfritt)


Dataskyddsinformation Du behöver inte ange ditt namn. Om du önskar att få det publicerad, fyll i ditt namn (och e-postadress i verifieringssyfte) ovan. När du anger ditt namn ger du också ditt samtycke till att ditt fullständiga namn publiceras i Dictionary of Space Science, på UNIVERSEH:s webbsidor, i sociala medier, i tryckt material (till exempel projektrapporter), och presentationer samt i dokumentationssyfte. Du bekräftar nedan att du har läst och gett ditt samtycke till dataintegritetspolicyn. När du anger din e-postadress ger du ditt samtycke till att din e-postadress sparas. Du bekräftar nedan att du har läst och gett ditt samtycke till dataintegritetspolicyn. Samtycket ges frivilligt och gäller tills det dras tillbaka. Det blir inga negativa konsekvenser om du inte samtycker. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i sin helhet eller delvis genom att meddela kontaktpersonen som finns i dataskyddsinformationen eller när som helst skriftlig och utan att ange några skäl. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer det inte ha någon inverkan på lagligheten av behandlingen före tillbakadragandet.


Privacy Policy