UniversEH Space dictionary for Citizen Science Project

Welcome Privacy Policy | DE | FR | EN | SV

Tips on making entries Proszę tutaj dokonaj wpisu. For an example, check this entry of astrobiology. Aby uzyskać instrukcję kliknij tutaj (link do instrukcji)

Zwrot/Pojęcie


Kategoria


Krótka definicja


Szczegółowa definicja


Etymologia (opcjonalnie)


Przykładowe zdanie(a) (opcjonalnie)


Tłumaczenia zwrotów na Języki Uczelni Partnerskich

Francuski (opcjonalnie)

Niemiecki (opcjonalnie)

English (opcjonalnie)

szwedzki (opcjonalnie)

Nazwisko (opcjonalnie)


Email (opcjonalnie)


Informacje o ochronie danych Pamiętaj, że nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Jeśli jednak chcesz, aby zostały opublikowane wraz z Twoim wpisem, podaj je (oraz e-mail w celu weryfikacji) w powyższych polach. Podając swoje imię i nazwisko dobrowolnie zgadzasz się na publikację pełnego imienia i nazwiska w Słowniku Pojęć Kosmicznych, na stronach internetowych UNIVERSEH, w kanałach mediów społecznościowych, w drukowanych materiałach (np. w raporcie z projektu) i prezentacjach, jak również w celach dokumentacyjnych i potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zaakceptowałeś/aś poniższą politykę prywatności danych. Podając swój email dobrowolnie zgadzasz się na jego przechowywanie i potwierdzasz, że zgadzasz się z poniższą polityką prywatności danych. Twoje wyrażenie zgody jest dobrowolne i obowiązuje bezterminowo do momentu jej wycofania. Pamiętaj, że odmowa zgody nie wiąże się z żadnymi niekorzystnymi skutkami. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w całości lub w części, powiadamiając o tym osobę kontaktową, wskazaną w informacjach o ochronie danych, poprzez SMS lub w formie pisemnej, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Privacy Policy